ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare te shërbimit te Telefonisë ABCom

Periudha e abonimit mujor

Kosto e abonimit mujor (lekë/muaj)*
Tarifa e abonimit mujor
300100
kosto e instalimit**
0
Tarife regjistrimi
1000
depozitë modemi
1.500 Lekë Cable modem/tel

  * Cmimet përfshijnë TVSH

 

Çdo abonent i shërbimit të telefonisë me numeracion ABCom apo që mbart numrin fiks tek ne, mund të zgjedhi një nga paketat në ofertë që përmbajnë:

 • Mirëmbajtje Telefoni + 100 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare(zona 1) kundrejt tarifës së mirëmbajtjes mujore prej 300 lek/muaj.
 • Mirëmbajtje Telefoni + 200 minuta kombëtare me këdo brenda Shqipërisë, kundrejt tarifës së abonimit prej 500 lek/muaj.

 

Tarifat e bisedave telefonike nga 22 Tetor 2016

DESTINACIONI NGA RRJETI ABCOM DREJT...

ÇMIMET me TVSH (lekë/minutë)
Albania ABCom Network FALAS
Albania all Fix 3.5
Albania Mobile networks 18
Zone 1 8
Zone 2 20
Zone 3 40
Zone 4 80
Zone 5 110
Zone 6 200
Zone 7 550
Zone 8 1500
 • Depozita e modemit (Cable modem/Tel) është 2000 lekë.
 • TVSH është e përfshirë në të gjitha çmimet e mësipërme.

 

Avantazhet e sherbimit të telefonisë fikse ABCom

 • ABCom Tel është telefonia fikse që sjell një mënyrë të re komunikimi, me tarifa më të ulta dhe të kontrollueshme nga të gjithë dhe në cdo moment
 • Rimbushje sipas nevojave tuaja
 • Tarifa të detajuara dhe  të kontrollueshme përmes internetit si numrin e  thirrur/datën/orën/kohëzgjatjen e bisedave të kryera
 • Pagesën përkatëse për çdo komunikim të kryer
 • Në këtë plan shërbimi përfshihet gjithashtu:
  • Identifikim i thirrjeve hyrëse
  • Identifikim i thirrjeve të humbura
  • Bllokim thirrjesh
  • Rimarrje e numrit të fundit dalës/hyrës
  • Listë e personalizuar e numrave të preferuar, etj.
 • Asistencë e plotë teknike 24/7 nëpërmjet telefonit ose në shtëpinë tuaj
 • Pajisjet do të konfigurohen dhe instalohen nga ABCom ne shtepine tuaj

 

Ofertë për portimin e numrit

Fito lirinë, mbaje numrin

Pyetje rreth Shërbimit të Telefonisë

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën