ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare te sherbimit Internet ABCom

  HIT FAMILY FANCY FOURTY PENTA DUPLEX


Shpejtësia lokale e lidhjes
15
Mbps
20
Mbps
30
Mbps
40
Mbps
50
Mbps
80
Mbps
100
Mbps
200
Mbps
1
Gbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
Abonimi Mujor 2500 2700 3000 3300 3600 4600 6999 9999 11990
Kosto e instalimit 3000 Lekë
Tarifë mirëmbajtje rrjeti 300 Lekë
Depozitë modemi Wireless 4.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë

 

 

Cmimet e Ofertave Internet

 

HIT

FANCY

PENTA

100
Mbps

200
Mbps

Shpejtësia

lokale e

lidhjes

15
Mbps

30
Mbps

50
Mbps

100
Mbps

200
Mbps

Volumi maksimal**

PA LIMIT

 

1 muaj

PAGESA ME

KESTE

1,350

1,799

1,999

2,099*

2,899*

3+1 muaj

(PARAPAGESE)

-

-

6,300

2,099 lek/muaj

8,700

2,999 lek/muaj

-

Kosto e instalimit

3000 Lekë

Tarifë mirëmbajtje rrjeti

300 Lekë

Depozitë modemi Wireless

1.500 Lekë Cable modem wireless/Tel

Tarifë Regjistrimi

1000 Lekë


  • Zgjidhni kontratën 24 mujore të internetit me ABCom dhe planin tarifor NEXT të Vodafone për të përfituar më shumë.

 

 

Pyetje rreth Shërbimit Internet

 


*Kompania ABCom ruan të drejtën e rishikimit të kontratës së saj me klientin internet, kur verifikon se shërbimi i dhënë përdoret për qëllime abuzive dhe përfitimi, në kundërshtim me politikat e saj dhe ligjet rregullatore në fuqi.

**Kostoja e Instalimit është një tarifë fikse që paguhet vetëm një herë në fillim kur bëhet instalimi i një lidhjeje të re. Tarifa zyrtare është 3000 lekë, por kjo është subjekt ndryshimi në varësi të ofertave të herë pas herëshme.

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën