Logoja e ABCom dhe elementet e tjera grafike identifikuese të Markës ABCom, janë një aset i rëndësishëm i kompanisë dhe mbi përdorimin e tyre duhet të ndiqen disa rregulla dhe standarte të caktuara.

Logoja ABCom mund të përdoret në të gjitha komunikimet zyrtare dhe jo zyrtare të kompanisë, në sponsorizime dhe promovime.

Logot specifike të produkteve siç janë ato 3N1, Internet, Telefoni dhe Televizion përdoren në raste specifike, në fushata marketingu dhe në promocione të secilës prej tyre.

Për më tepër informacion mbi përdorimin dhe rregullat grafike të tyre si dhe për formate të dedikuara për shtyp, dërgoni kërkesën tuaj në marketing@abcom.al duke specifikuar arësyen e përdorimit.

 

Ju mund të shkarkoni Logon e ABCom dhe elementet e tjera të Brandit në formatin .jpg në link-un më poshtë:

- Logo ABCom (459x171)

- Logo 3N1 (330x270)

- Logo Internet (217x238)

- Logo Televizion (262x221)

- Logo Telefoni (218x233)

 

Logot dhe elementet e brandit ABCom janë marka dhe patenta të regjistruara.

Përdorimi i këtyre elementeve nëpërmjet kesaj faqe është i dedikuar për bashkëpunëtorët, partnerët dhe punonjësit e kompanisë.

ABCom rezervon të gjitha të drejtat e përdorimit të tyre.

Copyright Vodafone 2020 ©