Llogarite Bankare

Më poshtë renditen të gjitha llogaritë bankare që ABCom ka aktive në bankat në Shqipëri, në monedhat e ndryshme LEK,EUR dhe USD, për të lehtësuar transaksionet

FAQ Të Përgjithshme

FAQ Të Përgjithshme Çfarë është ISP? Një ISP (Internet Service Provider) është një kompani që ju ofron userave (individual, organizata, ko

FAQ Telefonia

FAQ Telefon A mund te perdor njekohesisht internetin dhe telefonin? A mund te konfiguroj me shume se nje nr telefoni? A mund te kem sherbimin faks ne linjen e telefonit? Si mund të bëhe
Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Nuk jemi në linjë - Dërgo mesazh