per ne

Politika

Termat dhe Kushtet e Pagesave Online Treguesit e cilesise Kontrata Tip Politika e Privatësisë

Termat dhe Kushtet e Pagesave Online

Përdoruesit Kjo formë pagese mund të kryhet nga ata persona fizikë apo juridikë që kanë një kontratë të vlefshme të lidhur me ABCom, rinovimin e së cilë

Brandi

Logoja e ABCom dhe elementet e tjera grafike identifikuese të Markës ABCom, janë një aset i rëndësishëm i kompanisë dhe mbi përdorimin e tyre duhet të ndiqen disa rregull
Copyright Vodafone 2020 ©