ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare te sherbimit Internet ABCom

  UPGRADE POWER SURF FAMILY FANCY

Shpejtësia lokale e lidhjes
6
Mbps
10
Mbps
12
Mbps
20
Mbps
30
Mbps
100
Mbps
200
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj 2099 2299 2500 2700 3000 6999 11999
3 muaj 2099 2299 2500 2700 3000 6899 11999
6 muaj 2099 2299 2500 2700 3000 6799 11999
12 muaj 2099 2299 2500 2700 3000 6699 11999
Kosto e instalimit 0 Lekë
Tarifë mirëmbajtje rrjeti 300 Lekë
Depozitë modemi Wireless 4.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë

 

 

Tarifat e ofertës të shërbimit Internet ABCom

 

UPGRADE

POWER

COMFORT

FAMILY

FANCY

PENTA

DUPLEX

Shpejtësia lokale

e lidhjes

6
Mbps

10
Mbps

12
Mbps

20
Mbps

30
Mbps

50
Mbps

80
Mbps

Volumi maksimal**

PA LIMIT

 

1 muaj

PAGESA ME KESTE

1799

1999

2099

2299

2399

2499

3299

6muaj 

(PARAPAGESE)

1699

1899

1999

2199

2299

2399

3099

12 muaj

(PARAPAGESE)

1399

1599

1699

1850

1999

2299

3000

Kosto e instalimit

3000 Lekë

Tarifë mirëmbajtje rrjet

300 Lekë

Depozitë modemi Wireless

1.500 Lekë Cable modem wireless/Tel

Tarifë Regjistrimi

1000 Lekë


  • Të gjitha pagesat bëhen në avancë
  • Pagesa me këste e vlefshme për kontratën 24 mujore.
  • Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH

 

 

Oferta per Paketat Internet Pa Limit 100 & 200 Mbps

Paketa e Internetit Pa Limit Çmimi Ofertës Mujore Max Volume Download deri ne Upload deri ne Tarifë Regjistrimi Kosto Instalimi
100 Mbps
5499
Lekë/Muaj
Pa
Limit
100
Mbps
10
Mbps
0
Lekë
0
Lekë
200 Mbps
9999
Lekë/Muaj
Pa
Limit
200
Mbps
10
Mbps
0
Lekë
0
Lekë

 

Pyetje rreth Shërbimit Internet

 


* Low Priority & High Priority – paketat ndryshojnë nga njëra tjetra në prioritetin që marrin në orarin e pikut të trafikut në rrjet, nga ora 18 – 22.

**Kompania ABCom ruan të drejtën e rishikimit të kontratës së saj me klientin internet, kur verifikon se shërbimi i dhënë përdoret për qëllime abuzive dhe përfitimi, në kundërshtim me politikat e saj dhe ligjet rregullatore në fuqi.

***Kostoja e Instalimit është një tarifë fikse që paguhet vetëm një herë në fillim kur bëhet instalimi i një lidhjeje të re. Tarifa zyrtare është 3000 lekë, por kjo është subjekt ndryshimi në varësi të ofertave të herë pas herëshme.

Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Ne jemi në linjë - Filloni Bisedën