ikonatikonatikonat

ikonat

Tarifat zyrtare te sherbimit Internet ABCom

  UPGRADE POWER COMFORT FAMILY FANCY FOURTY

Shpejtësia lokale e lidhjes
6
Mbps
10
Mbps
12
Mbps
20
Mbps
30
Mbps
40
Mbps
100
Mbps
200
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj 2.099 2.299 2.500 2.700 3.000 3.300 6.999 11.999
3 muaj 2.099 2.299 2.500 2.700 3.000 3.300 6.999 11.999
6 muaj 2.099 2.299 2.500 2.700 3.000 3.300 6.999 11.999
12 muaj 2.099 2.299 2.500 2.700 3.000 3.300 6.999 11.999
Kosto e instalimit 0 Lekë
Tarifë mirëmbajtje rrjeti 300 Lekë
Depozitë modemi Wireless 4.000 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë

 

Tarifat e ofertës të shërbimit Internet ABCom
(deri në 31 Korrik 2018)

  UPGRADE POWER COMFORT FAMILY FANCY FOURTY
Shpejtësia lokale e lidhjes
6
Mbps
10
Mbps
12
Mbps
20
Mbps
30
Mbps
40
Mbps
Volumi maksimal**
PA LIMIT
1 muaj(PAGESA ME KËSTE) 1799 1999 2149 2322 2579 2499
6 muaj(PARAPAGESË) 1699 1899 1999 2199 2399 2350
12 muaj(PARAPAGESË) 1399 1599 1699 1850 2199 2099
Kosto e instalimit 3000 Lekë
Tarifë mirëmbajtje rrjeti 300 Lekë
Depozitë modemi Wireless
1.500 Lekë Cable modem wireless/Tel
Tarifë Regjistrimi 1000 Lekë
 • Të gjitha pagesat bëhen në avancë
 • Pagesa me këste për kontratën 24 Mujore
 • Të gjitha cmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH

 

Blini online

 

Oferta per Paketat Internet Pa Limit 100 & 200 Mbps

Paketa e Internetit Pa Limit Çmimi Ofertës Mujore Max Volume Download deri ne Upload deri ne Tarifë Regjistrimi Kosto Instalimi
100 Mbps
5499
Lekë/Muaj
Pa
Limit
100
Mbps
10
Mbps
0
Lekë
0
Lekë
200 Mbps
9999
Lekë/Muaj
Pa
Limit
200
Mbps
10
Mbps
0
Lekë
0
Lekë
 • Pagesa mujore e vlefshme për kontratën 24 mujore.
 •  

  Produkti me volum trafiku për Shërbimin Internet

  Specifikime 2GB 5GB
  Çmimi 100 lekë 300 lekë
  Limiti i trafikut (down+up) 2 GB 5 GB
  Afati kohor 15 ditë 30 ditë
  Download 4 Mbps
  Upload 512 kbps
  Kosto Regjistrimi  1000 Lekë
      Kosto e instalimit *** 0 Lekë

   

  Pyetje rreth Shërbimit Internet

   


  * Low Priority & High Priority – paketat ndryshojnë nga njëra tjetra në prioritetin që marrin në orarin e pikut të trafikut në rrjet, nga ora 18 – 22.

  **Kompania ABCom ruan të drejtën e rishikimit të kontratës së saj me klientin internet, kur verifikon se shërbimi i dhënë përdoret për qëllime abuzive dhe përfitimi, në kundërshtim me politikat e saj dhe ligjet rregullatore në fuqi.

  ***Kostoja e Instalimit është një tarifë fikse që paguhet vetëm një herë në fillim kur bëhet instalimi i një lidhjeje të re. Tarifa zyrtare është 3000 lekë, por kjo është subjekt ndryshimi në varësi të ofertave të herë pas herëshme.

  ë
  gjitha çmimet e paketave janë në Lekë dhe përfshijnë TVSH.
Te gjitha te drejtat te rezervuara. Riprodhimi dhe shpërndarja është e ndaluar. © ABCom sh.p.k 2018

  Nuk jemi në linjë - Dërgo mesazh