Bank Accounts

Më poshtë renditen të gjitha llogaritë bankare që ABCom ka aktive në bankat në Shqipëri, në monedhat e ndryshme LEK,EUR dhe USD, për të lehtësuar transaksionet

General FAQ

What is an ISP? What is an IP VPN? What is Dial up? How to connect with Dial up? What is ADSL? What is PPPoE? What is VoIP? What is Domain Name? What is Ethernet? What is a cable modem? What modem do I h

Telephone FAQ

Telephone FAQ Can I use phone and internet at the same time? Is it possible to have more than one phone line on the modem? Can I use fax with the landline? How can I top up my phone online?
All rights reserved ABCom sh.p.k 2018

  Send us a message